Ekogroszek

Ekogroszek: ogólne informacje.
Ekogroszek to w dużym skrócie węgiel o granulacji ziaren 5-25 mm. Aby przebieg spalania ekogroszku przebiegał poprawnie powinien on posiadać odpowiednie właściwości fizykochemiczne. Do najważniejszych parametrów należą:

  1. Wartość opałowa (kaloryczność): >24 MJ/kg. Im wyższa tym lepiej. Niestety wartość ta jest często połączona z innym parametrem – spiekalnością (o którym kilka słów poniżej). Zazwyczaj zasada jest taka, że im wyższa kaloryczność tym wyższa spiekalność. Wysoką wartość opałową ma ekogroszek z kopalni Mysłowice-Wesoła.
  2. Zawartość popiołu: < 10 %. Im mniej tym lepiej. Wartość mówi o tym ile popiołu zostanie po spaleniu węgla. Bezpośrednio przekłada się na częstotliwość czyszczenia pieca i popielnika. Znikoma zawartość popiołu mają węgle z Wesołej.
  3. Zawartość siarki: < 0,6 %. Im mniej tym lepiej. Związki siarki powstające w procesie spalania po połączeniu z parą wodną tworzą kwas siarkowy, który powoduje korozję pieca i instalacji kominowej.
  4. Spiekalność (liczba rogi): < 20. Im mniej tym lepiej, wartość zero byłaby idealna, ale w praktyce bardzo rzadko spotykana. Określa zdolność węgla do tworzenia koksu (spieku)  w procesie spalania. Zerową spiekalność posiada np. czeski ekogroszek węgla brunatnego. Niewielką spiekalność mają zazwyczaj ekogroszki rosyjskie.
  5. Części lotne: > 28 %